9,980 بازدید
آرمیچر

آرمیچر ۵ ولت را توربین کنیم.

 یک میکروتوربین با آرمیچر بسازید.

هوای فشرده یا بخار با سرعت خیلی زیاد توربین را می چرخاند.

آرمیچر کوچک یا بزرگ برای اینکار قابل استفاده است.

این میکروتوربین شبیه آنچه در کتاب های علوم دبستان توضیح داده شده نیست.

 هوای فشرده از یک لوله وارد می شود و با عبور از لابلای پره ها آن را می چرخاند و از لوله دیگر خارج می شود. 

the image of micro-turbine-آرمیچر

 

منبع فیلم : یوتیوب