2,383 بازدید
آونگ الکتریکی

 

آونگ الکتریکی پاندول