2,204 بازدید
آونگ الکتریکی

 

آونگ الکتریکی پاندول