آونگ 3,076 بازدید

آونگ (پاندول) مکانیکی با مقوا فیلم آموزش ساخت