آونگ 2,862 بازدید

آونگ (پاندول) مکانیکی با مقوا فیلم آموزش ساخت