آونگ 1,897 بازدید

آونگ (پاندول) مکانیکی با مقوا فیلم آموزش ساخت