آونگ 3,195 بازدید

آونگ (پاندول) مکانیکی با مقوا فیلم آموزش ساخت