5,744 بازدیداسپری دلخواه خود را در خانه بسازید روش ساخت ( دانلود )

وسایل مورد نیاز:

۱- سوزن تیوب دوچرخه یا والف ( والو یا ولو valve  یا همون چک ولو یکطرفه )

۲- اسپری خالی

۳- بطری خالی پلاستیکی