الکترونیک و ۳ ترفند  4,393 بازدید  الکترونیک و ۳ ترفند فیلم آموزش ساخت  دانلود

فیلم ترفندها شامل :

۱- دزد ژول

۲- کفش خشک کن

۳- انتقال برق بی سیم