ایفل  6,140 بازدید 



ایفل طراحی سه بعدی برج با اتوکد و ساخت ماکت  دانلود

ابعاد این ماکت ابتدا در اتوکد طبق اندازه های واقعی برج ایفل طراحی شده و ابعاد ماکت از نظر طول و عرض و ارتفاع با نمونه واقعی مطابقت دارد.

جزيیات ماکت با برج واقعی مقداری تفاوت دارد.  

برای ساخت این کاردستی از فوم ، سیخ چوبی و چسب حرارتی استفاده شده.

ایفل سیخ چوبی برج کاردستی ماکت