مهندس ربیعی 829 بازدید

بازدید مهندس جعفر ربیعی ریاست محترم هلدینگ خلیج فارس از جشنواره و غرفه چی بسازم در مردادماه ۱۳۹۷(برای مشاهده جزییات خبر اینجا کلیک کنید)

مهندس ربیعی غرفه ماکت سازی

مهندس ربیعی هلدینگ خلیج فارس

 

ربیعی هادینگ خلیج فارس