باطری قلمی 9,384 بازدیدباطری قلمی و لامپ ۲۲۰ ولت فیلم آموزش ساخت اینورتر  دانلود