3,478 بازدید
ترفندترفند جالب با گونیا ، متر فلزی و دریل. دانلود

وسایل مورد نیاز:

۱- گونیای فلزی
۲- متر فلزی
۳- دریل و دوشاخه برق


ترفند جالب ساده خط کش متر فلزی دریل دوشاخه برق