1,904 بازدید

برای ثبت نام کلاس های اختراعات به فرهنگسرای تندگویان مراجعه نمایید.

آدرس : شهرک بعثت – هزار واحدی – ستایش ۵

تلفن : ۲۰۲۱۴۲۱-۰۹۱۲

۰۶۱-۵۲۴۲۴۸۴۰