جک هیدرولیک  8,878 بازدید جک هیدرولیک با سرنگ فیلم آموزش ساخت  دانلود

نکته :

برای افزایش فشار از دو سرنگ با اندازه های متفاوت یکی بزرگ (۶۰ سی سی )و یکی کوچک ( ۵ سی سی ) استفاده شده است که اصول کار جک های هیدرولیک می باشد.

برای ساخت چک ولو ( شیر یکطرفه ) از ساچمه فلزی استفاده شده است.