خرید قیمت مسجد امام سیخ چوبی 47 بازدید

درباره محصول

در این ماکت دکوری به صورت آماده می باشد و در ساخت آن فقط از سیخ چوبی استفاده شده است. حدودا ۴۰۰۰ قطعه سیخ چوبی با طول های متفاوت، در آن بکار رفته است. ساخت این ماکت حدود یکماهه زمان برده است. 

در صورتی که خریدار بخواهد خود نیز در لذت (و شاید هم سختی و مشقت😉) ساخت آن شریک شود،،،، و قسمتی از کار را خودش انجام دهد، قسمت های ساده ماکت به صورت نیمه کاره، برای مشتری ارسال میگردد تا خود قسمت های باقیمانده را کامل نماید.