خنده دارترین  اختراع 2,667 بازدید

این اختراع خنده دار و بدون کاربرد فقط جهت خنده خوبه آموزش ساخت اختراعات در وبسایت چی بسازم www.chibesazam.ir کانال تلگرام چی بسازم chibesazamDOTir@