دریل شارژی  5,372 بازدید دریل شارژی ۴ ترفند با دریل فیلم آموزش ساخت  دانلود

۴ ترفند با دریل شامل : 

۱- اره برقی

۲- پمپ هوا

۳- جارو برقی

۴- بریدن لوله PVC با کاغذ