3,171 بازدید
صدا لیزرصدا لیزر و انتقال صدا

فیلم های بیشتر و آموزش ساخت اختراعات

در وبسایت چی بسازم www.chibesazam.ir

کانال تلگرام چی بسازم دات آی-آر

telegram.me/chibesazamDotIR

لیزر و انتقال صدا