12,535 بازدید

عدسی دست ساز بسازید.
عدسی ساختن با دست با استفاده از شیشه یک مهارت است.
 عدسی ساختن با این روش ساخت یکی از قدیمی ترین روش های ساخت می باشد.

سایت:  www.chibesazam.ir

کانال:  http://telegram.me/chibesazamDotIR

منبع فیلم : تبیان