فیلم استرلینگ  3,280 بازدید

فیلم کارکرد موتور استرلینگ آموزش ساخت اختراعات در وبسایت چی بسازم www.chibesazam.ir کانال تلگرام چی بسازم chibesazamDOTir@