12,570 بازدید
قفل را باز کنبدقفل را باز کنید. سه ترفند با آرمیچر.دانلود فیلم

وسایل :

۱- آرمیچر

۲- باطری

۳- قفل

۴- ترمینال برق


قفل باز کردن ترفند با آرمیچر