مجانی رایگان 11,933 بازدیدمجانی رایگان تولید برق مجانی را باور نکنید  دانلود

 

احتمالا در داخل سیم سیار باطری قرار دارد و برق را تامین میکند.

پاسخ شما چیست ؟