معرفی کتاب 3,654 بازدید

چند کتاب در زمینه معرفی اختراعات مهم بشر و انجام پروژه های علمی برای دانش آموزان :

۱- ۱۰۰ اختراع که جهان را تغییر دادند

۲- ۱۸۰ پرسش و پاسخ درباره اختراعات

۳- اختراعات ( چراهای شگفت انگیز)

۴- اختراعات مهم ( از آتش تا ماهواره )

۵- ترین ها ( در اختراعات و ماشین ها)

۶- ۴۶ پروژه علمی ( برای دانش آموزان پژوهشگر )

۷- Working at Inventing

۸-   Thomas Edison for kids

۹- راهنمای پروژه علمی