میلاد – برج 4,489 بازدیدمیلاد طراحی سه بعدی برج میلاد با اتوکد و ساخت ماکت با سیخ چوبی و فوم  دانلود

ویدیوهای مشابه

برج ایفل با اتوکد  اینجا کلیلک کنید

 

نمونه ساخته شده با سیخ چوبی و فوم

میلاد برج ماکت سیخ چوبی