طبق پرسش از دبیرخانه کشوری جشنواره برنامه زمان بندی جشنواره جابربن حیان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ که برای مقطع دبستان برگزار می گردد به صورت زیر می باشد:

 • بهمن ماه ۱۳۹۵ : نمایشگاه مدرسه ها

 • اسفندماه ۱۳۹۵ نمایشگاه منطقه ای

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ : نمایشگاه استانی

 • تابستان ۱۳۹۶ : نمایشگاه کشوری

پروژه های علمی در جشنواره جابربن حیان برای مقاطع سنی مختلف به صورت زیر دسته بندی شده است:

 • پروژه طبقه بندی (پایه اول و دوم )

 • پروژه مدل(پایه دوم و بالاتر )

 • پروژه تحقیق(پایه دوم و بالاتر )

 • پروژه نمایش علمی(پایه دوم و بالاتر )

 • پروژه آزمایش(پایه چهارم و بالاتر )

 • پروژه طراحی وساخت(پایه پنجم و ششم )

 

برای هر پروژه لازم است “تابلوی نمایش” و “دفتر کارنما” آماده گردد. برای پروژه های “آزمایش” و “طراحی و ساخت ” لازم است گزارش کتبی نیز تهیه گردد. پروژه تحقیق نیازی به ارائه “مواد آزمایشی و نمایش” ندارد.

 

لینک های مفید:

 • وب سایت دبیرخانه جشنواره جابربن حیان    drs.pga.medu.ir

 • کانال تلگرام جشنواره جابربن حیان  https://telegram.me/jaberebnehayyan94

 • برای ورود به کانال از طریق تلفن همراه میتوانید در قسمت جستجو  jaberebnehayyan94@ را جستجو کنید.