فیلم آموزش  8,576 بازدید

در این فیلم به طور کامل یک هواپیمای یونولیتی کنترلی آموزش داده می شود. به دلیل پهن بودن بال سرعت پرواز کم بوده و کنترل آن راحت است. آموزش ساخت اختراعات در وبسایت چی بسازم www.chibesazam.ir کانال تلگرام چی بسازم chibesazamDOTir@